top of page
3.png

SAMOOCHLAZOVACÍ NÁTĚR

Městské aglomerace fungují jako obrovské akumulátory tepla. Jenom v Evropě žije ve městech více než 75% obyvatelstva. Jsou to obrovské plochy, které prohříváním vlivem slunečního záření několikanásobně zvyšují svou povrchovou teplotu.

 

Chceme pomoci s bojem proti globálnímu oteplování. Připravujeme unikátní nátěry, které pomohou markantně snižovat povrchovou teplotu ošetřených povrchů a konstrukcí.

V roce 2015 podepsalo 195 států světa velmi ambiciózní Pařížskou dohodu. Jejím obsahem je závazek udržet globální teplotu pod nárůstem o 2°C od doby industrializace. Technologie Smartcoatings budou jistě jedním z dostupných řešení, které pomohou v těchto snahách.

  Snižuje teplotu
povrchů

Fotokatalytický povrch 

Dlouhodobý samočistící efekt  

bottom of page