6.jpeg

FOTOKATALÝZA

FOTOKATALÝZA – TECHNOLOGIE, KTERÁ PŘINÁŠÍ NOVÉ MOŽNOSTI

Jak to celé funguje?

 

Podstatou fotokatalýzy jsou chemické reakce vyvolané UVA složkou slunečního záření na površích ošetřených našimi inovativními nátěry. Výsledkem je rozklad všech usazených organických látek a mikroorganismů na oxid uhličitý a vodu. Jednoduše řečeno, stačí vystavit povrchy ošetřené našimi „chytrými“ nátěry slunečnímu svitu a vše další již probíhá automaticky a zadarmo. Díky fotokatalytickým samočisticím vlastnostem se povrch průběžně zbavuje usazujících se nečistot a zůstává stále čistý.

SC SCHÉMA.png

K čemu je možné tuto technologii použít?

 

Použití je velice široké. Například jsme vyvinuli nátěr, který specificky brání růstu řas a plísní. Tento desinfekční efekt je využitelný k ochraně historických památek, renovaci obytných budov a celkové ozdravění životního prostředí městských zástaveb. Oproti standardním prostředkům vynikají naše nátěry dlouhodobou funkčností garantovanou po dobu 10 let a navíc představují řádově nižší zátěž pro životní prostředí.

Další vlastností našich nátěrů je jejich specificky posílená antibakteriální a antivirová funkce. Díky ní pomáhají ošetřené povrchy udržovat hygienické a zdravé prostředí. Pro tuto schopnost jsou naše nátěry velmi žádané ve zdravotnictví a potravinářství. Velký potenciál těchto našich technologií vidíme i v zemích třetího světa a na dalších oblastech s problematickou hygienou. Zde může být aplikace našich nátěrů mimořádně přínosná a společensky záslužná.

Zcela nové možnosti přinášejí naše materiály v boji proti letnímu přehřívání městských aglomerací. Města se celosvětově podílejí na celkové spotřebě veškeré vyrobené energie z 60-80%. Velká část spotřeby v zimě připadá na topení a v létě na klimatizaci. V současnosti vyvíjíme revoluční transparentní nátěry, které díky vysoké odrazivosti viditelného a infračerveného slunečního záření výrazně snižují teplotu natřeného povrchu. Velkoplošná aplikace těchto nátěrů na střechy a stěny komerčních budov a obytných domů povede nejen k poklesu teploty v interiérech, ale též ke snížení teploty a osvěžení vnějšího vzduchu. Veliké natřené plochy navíc významně sníží koncentrace těkavých organických škodlivin díky jejich fotokatalytickému rozkladu na vodu a oxid uhličitý. Rovněž plynné oxidy dusíku, produkované spalovacími motory automobilů, budou fotokatalyticky transformovány na netěkavé dusíkaté sloučeniny. Kombinovaný efekt nových nátěrů tedy povede nejen k poklesu teploty plášťů budov a odpovídajícímu snížení nákladů za klimatizaci, ale též k celkovému ozdravění ovzduší v hustě zastavěných městských aglomeracích.

 

Průběžně vyvíjíme další nátěrové materiály s novými užitnými vlastnostmi. V současnosti pracujeme na 7 výzkumných projektech.